Podoposturale therapie en Podotherapie

Het verschil tussen Podoposturale therapie en Podotherapie

Podoposturale therapie

Podoposturale therapie is een behandelwijze om bekken-, rug- en andere houdingsklachten te verhelpen d.m.v. zolen met de voet als aangrijpingspunt. Daarom moet de podoposturaal therapeut, naast kennis van het gehele bewegingsapparaat, ook een zeer gedegen kennis bezitten om voetproblemen op te lossen door b.v. zolen.
Daar waar nodig kan een podoposturaal therapeut gebruik maken van ortheses en nagelbeugels, maar het accent van de behandeling ligt voornamelijk bij de houding. Pedicurebehandeling behoort in principe niet tot het domein van de podoposturaal therapeut.

Veel podoposturale therapeuten zijn al geruime tijd werkzaam als paramedicus, voordat zij hun post-HBO opleiding tot podoposturaaltherapeut doorlopen. Hierdoor hebben veel podoposturaaltherapeuten al een ruime ervaring en veelal een brede kijk op de klachten van hun cliënten.

Podotherapie

Podotherapie behandelt voetproblemen in de ruimste zin van het woord en klachten die voortvloeien uit een afwijkend functioneren van de voeten. Podotherapeuten kunnen voetproblemen oplossen d.m.v. zolen, pedicurebehandeling, ortheses en/of nagelbeugels.

Podotherapie behoort ook tot de paramedische beroepen.