Podologie en podotherapie

Wat is het verschil en overeenkomst tussen een registerpodoloog en een podotherapeut?

In onderstaand overzicht wordt ingegaan op de werkgebieden van de registerpodoloog en de podotherapeut  waarbij tevens wordt gewezen op de verschillen en overeenkomsten tussen beiden.

De registerpodoloog

Registerpodologen spelen een belangrijke rol binnen het veld van de volksgezondheid. Het beroep “podoloog” is niet beschermd, dat impliceert dat eigenlijk iedereen zich “podoloog” mag noemen. Mede daarom is er een landelijke organisatie opgericht waar alleen podologen zich kunnen inschrijven die aan bepaalde eisen voldoen. Deze eisen hebben betrekking op:

 • De genoten opleiding;
 • Aard van de verleende zorg;
 • Praktijkinrichting en materialen;
 • Hygiëne en milieu;
 • Protocollering;
 • Na- en bijscholing en kwaliteitsbewaking hiervan.

Deze landelijke organisatie voor de podologie (Stichting LOOP), beheert de registers van ingeschreven leden en alleen zij mogen zich REGISTERPODOLOOG noemen. Een speciale commissie bepaalt de formele positie van de verschillende disciplines binnen LOOP om de richting aan te geven voor de toekomst.

Logo Stichting LOOP

Podologie kan worden gedefinieerd als het speciale gebied van de gezondheidszorg dat is betrokken bij preventie, behandeling en omgang met voet- en  voetgerelateerde afwijkingen, de podale betrokkenheid bij systeemziektes en het promoten van voetgezondheid door georganiseerde gezamenlijke inspanningen.
Deze definitie houdt automatisch in dat de podoloog breed opgeleid moet zijn. In vergelijking met een podotherapeut is er sprake van een gedeeltelijke overlapping, immers de podotherapeut behandelt klachten, die ook door de registerpodoloog worden behandeld:

 • Standafwijkingen aan voeten;
 • Specifieke voetproblemen bij kinderen;
 • Standafwijkingen van de tenen/nagels;
 • Overbelastingsklachten;
 • Vermoeidheidsklachten;
 • Sportblessures;
 • Klachten bij Diabetes Mellitus en Reuma;
 • Problemen elders in het lichaam veroorzaakt door een afwijkende voetstand of looppatroon (knie,heup en/of rug).

Dit zijn de klachten die ook door de podotherapeut worden behandeld.

De registerpodoloog echter beoordeelt voor iedere patiënt afzonderlijk of deze het beste geholpen kan worden met een proprioceptieve-, biomechanische- dan wel een orthopedische methode of een mix uit de verschillende werkmethoden. Dat is een keuze die in de podotherapie niet gemaakt wordt. In die zin worden de patiënten met voetklachten in de podologie dus een breder aanbod van therapieën gedaan. Daarnaast stelt de registerpodoloog specifieke therapieplannen op voor onder andere de reumatische en diabetische voet. De vergoedingen van consulten, onderzoeken, therapiezolen en zijn inmiddels door nagenoeg alle verzekeraars gelijk getrokken voor registerpodologie en podotherapie .

De podotherapeut

De podotherapeuten omschrijven hun eigen werkgebied (zie de voorlichtingspaginas van de NVvP op internet) als volgt:
“Podotherapie is een wettelijk erkend paramedisch beroep. Een podotherapeut behandelt mensen met voetklachten of klachten die voortvloeien uit een afwijkend functioneren van de voeten. Paramedisch wil zeggen dat de podotherapeut op verwijzing van een arts of specialist werkt.”

Wat behandelt een podotherapeut?

Een podotherapeut behandelt veel verschillende klachten, zoals:

 • Standafwijkingen aan voeten;
 • Specifieke voetproblemen bij kinderen;
 • Standafwijkingen van de tenen/nagels;
 • Overbelastingsklachten;
 • Vermoeidheidsklachten;
 • Sportblessures;
 • Klachten bij Diabetes Mellitus (suiker ziekte) en Reuma;
 • Problemen elders in het lichaam veroorzaakt door een afwijkende voetstand of looppatroon (knie,heup en/of lage rug).

Wat is de overeenkomst en het verschil tussen een registerpodoloog en een podotherapeut?

Naast de overeenkomsten in de behandeling van hierboven genoemde klachten zijn er meer overeenkomsten tussen de werkgebieden van de regeisterpodoloog (aangesloten bij Stichting LOOP) en de podotherapeut;

Verdere overeenkomsten in het maken en geven van:

 • Siliconen-orthesen;
 • Voorlopige therapieën;
 • Orthonyxie (nagelbeugel);
 • (Schoen) advies.

Daarnaast hebben de registerpodoloog en de podotherapeut de volgende onderwerpen gemeenschappelijk:

 • Zij moeten over vaardigheden beschikken op het administratieve vlak en op het gebied van onderzoek;
 • Zij moeten kennis hebben van de invloed van milieufactoren, van de sociale omgeving, en van gedrag op de gezondheid;
 • Zij moeten maatregelen kunnen nemen om klachten te voorkomen of er voor te zorgen dat klachten niet verergeren;
 • Zij moeten invaliderende ziekteprocessen en ongelukken kunnen begeleiden;
 • Zij moeten podologische zorg kunnen financieren en leveren; en
 • Zij moeten oplossingen om gezondheidsdoelen in te vullen herkennen en kunnen ontwikkelen.

Het verschil

De podotherapeut verricht naast bovengenoemde overeenkomsten ook instrumentele behandelingen. De registerpodoloog werkt voor de voetverzorging samen met een medisch pedicure met diabetes-aantekening. Op deze wijze kan adequate zorg verleend worden zoals beschreven in de richtlijn diabetische voet van NIV, NDF en CBO. Een eventueel voetulcus zal volgens deze richtlijn behandeld dienen te worden op een voetenpolikliniek.

Binnen Podocentrum Heerhugowaard bieden wij podoposturale therapie en podologie.
Voor instrumentele behandelingen kunt u terecht bij onze (medisch) pedicure, met diabetes-, en reuma-aantekening, waarmee wij samenwerken. Door de integratie van de podoposturale therapie / podologie met de ondersteuning van fysiotherapie, osteopathie en de ruime verpleegkundige kennis, kunnen onze therapeuten een ruimere mogelijkheden aanbieden dan de individuele diciplines op zich zelf.

De therapeuten binnen onze praktijk zijn allen HBO-opgeleide paramedici met een BIG-registratie en ruime ervaring binnen de reguliere zorg.