Osteopathie

Osteopatische behandeling voor Podocentrum Heerhugowaard worden tegenwoordig uitgevoerd door Osteopathie Heerhugowaard

Osteopathie is een manuele geneeskunde die zeer goed inzetbaar is bij o.a. (chronische) rugpijn, uitstralende pijn in arm of been, migraine, whiplash, maag- en darmklachten, buikpijn.

Bij kinderen is osteopathie een zeer kindvriendelijke behandelvorm bij o.a. darmkrampjes, veelvuldig huilen van baby’s, etc.

Veel mensen leven met dit soort klachten, waarbij onderzoeken niks laten bijzonders zien en/of niet makkelijk te behandelen zijn. Soms krijgen zij te horen “u moet er mee moeten leren leven”. In sommige gevallen zijn er middelen waarmee de pijn kan worden bestreden, maar vaak kunnen die de oorzaak niet wegnemen, waardoor de klacht steeds terugkomt. In zo’n geval kan een osteopaat worden geraadpleegd.

De osteopaat weet welke lichaamsweefsels met elkaar in verbinding staan en op welke manier deze elkaar kunnen beïnvloeden. De osteopaat onderzoekt niet alleen de regio waarin de klacht optreedt, maar het hele lichaam. Daar waar de beweging verstoord is, is de osteopathische behandeling gericht op herstel van deze beweging. Door het herstel van de beweging kan het betreffende deel van het lichaam weer optimaal functioneren en vermindert of verdwijnt de pijn. De behandeling stimuleert het zelfgenezend vermogen van het lichaam. En dat werkt vaak verrassend, zo leert de praktijk.

Osteopathie is een manuele geneeskunde, dat wil zeggen dat een osteopaat bij de behandeling alleen de handen gebruikt. Apparaten of medicijnen komen er niet aan te pas. De resultaten van osteopathische behandelingen zijn veelbelovend. Mensen die onvoldoende baat vonden bij andere behandelingen, werden vaak wél geholpen dankzij osteopathie.

Wat is osteopathie

De Naam

Osteopathie is een samenvoeging van de twee Griekse woorden ‘osteon’ en ‘pathos’. ‘Osteon’ betekent weefsel, de meest dichte vorm van weefsel is ‘os’, wat bot betekent en ‘pathos’ (denk aan b.v. sympathie) betekent gevoel. Dus in de osteopathie gaat het om het voelen van de (beweging van de) weefsels.
Osteopathie is een geneeswijze, waarbij de therapeut met behulp van zijn handen, de bewegingen van en in het lichaam onderzoekt. De behandelmethode is gebaseerd op principes uit de embryologie, anatomie, fysiologie, pathologie, neurologie en biomechanica. Ons lichaam wordt de hele dag blootgesteld aan zowel
interne- als externe factoren. Normaal gesproken is ons lichaam sterk genoeg om hier mee om te gaan, maar soms lukt dit niet meer en ontstaan er klachten en verminderde bewegelijkheid van de weefsels.

Overbelasting door bijvoorbeeld werk, sport, zwangerschap, te weinig nachtrust, stress, littekens na een operatie of ongeval kunnen de balans dusdanig verstoren, waardoor het herstel niet meer optimaal geschiedt. De belastbaarheid van het lichaam gaat achteruit.
Osteopaten hebben geleerd om met hun handen functiestoornissen van gewrichten, weefsels en bewegingen in het lichaam op te sporen en deze te herstellen. Deze beweeglijkheid is nodig om het zelf genezend vermogen van het lichaam optimaal te houden en zo nodig te stimuleren. Op deze manier zal de belastbaarheid van het lichaam toenemen en wordt het weer mogelijk om zonder klachten te kunnen functioneren.
In principe wordt binnen de osteopathie geen klachten (symptomen) behandeld. De osteopaat houdt hier wel rekening mee. Een behandeling binnen de osteopathie zorgt ervoor dat het zelf-genezend vermogen van het lichaam weer beter gaat functioneren. Hierdoor zal het lichaam een hogere belastbaarheid krijgen en beter bestand zijn tegen de belasting die we zowel fysiek als mentaal dagelijks moeten kunnen doormaken.
Osteopathie kent drie bewegingssystemen in het lichaam waar de behandeling van de osteopaat op ingrijpt;

  1. Het pariëtaal systeem: Dit zijn alle structuren van het bewegingsapparaat ofwel alle spieren, botten, gewrichten en de bijbehorende bindweefselvliezen (bijvoorbeeld botvlies en gewrichtskapsel).
  2. Het visceraal systeem: Dit zijn alle organen in het lichaam en de bijbehorende bindweefselvliezen (dit zijn de drager van de doorbloeding van de desbetreffende organen zoals het buikvlies).
  3. Het cranio-sacraal systeem: Dit zijn de schedelbeenderen, hersenvliezen, ruggenmergsvlies en hersenvochtcirculatie.

Deze drie systemen beïnvloeden elkaar en kunnen elkaar versterken of verzwakken. Hierdoor kan de oorzaak van uw klacht zich op een andere plek in het lichaam bevinden dan waar u de pijn of beperking voelt. Als er bewegingsverlies in één van de systemen is ontstaan dan zal dit functievermindering geven van weefsels in deze regio en zal dit uiteindelijk ook lichamelijk ongemak gaan veroorzaken.

Eerste consult

Wanneer u zich aanmeldt voor een osteopathisch onderzoek en behandeling, vindt er eerst een uitgebreid vraaggesprek plaats. Het kan zijn dat u hiervoor al een (digitaal) intakeformulier heeft ingevuld. Niet alleen uw klachten worden doorgesproken, er kunnen ook vragen worden gesteld over uw algemene gezondheid:
hart en bloedvaten, luchtwegen, eventuele behandelingen uit het verleden, medicijngebruik, overig onderzoek, etc.
Veiligheidsonderzoek
De osteopaat stelt zich de vraag of u bij hem aan het goede adres bent of dat er eerst nader onderzoek moet worden gedaan door bijvoorbeeld een arts. Een osteopaat weet ook wanneer hij u niet kan helpen.

Osteopathisch onderzoek

Indien geen contra-indicaties worden gevonden, onderzoekt de osteopaat de beweeglijkheid van alle weefsels in het lichaam. Dit is dus niet beperkt tot de regio van de klachten, het hele lichaam onderzocht op beweeglijkheid. Zowel het bekken, de rug en de andere gewrichten als de organen en de schedel worden op beweeglijkheid getest. Het gaat de osteopaat dan bijvoorbeeld om vastzittende gewrichten en spieren, een gespannen middenrif of bindweefsel rondom de organen.
Zowel het onderzoek als de behandeling wordt met de hand uitgevoerd. De osteopaat is zo geoefend dat hij, naast de beweeglijkheid van alle grote en kleine gewrichten, ook de positie, vorm en beweging van de organen kan voelen.

Diagnose

Uit het intakegesprek en het lichamelijk onderzoek volgt de (osteopathische) diagnose. Hierin worden één of meerdere bewegingsbeperkingen aangegeven die, eenmaal losgemaakt, de oplossing zouden kunnen zijn voor uw klachten. Het behandelplan wordt individueel vastgesteld en met u besproken. Wanneer overleg met uw (huis)arts nodig is, wordt dit met u besproken.

Behandeling

Net zoals het onderzoek wordt de behandeling uitsluitend met de handen uitgevoerd om via directe mobilisaties (manipulaties) of indirecte technieken (zeer lichte mobilisaties) de beweeglijkheid van alle weefsels, gewrichten of organen te herstellen. Bijna altijd voelt de behandeling prettig aan.

De osteopathische behandeling bestaat uit het opheffen van bewegingsbeperkingen om te komen tot een optimaal functioneren van het lichaam. Een osteopaat geeft het lichaam de ruimte om zichzelf te herstellen. De behandeling is afgestemd op de patiënt en de techniekkeuze waarborgt een veilige en doeltreffende behandeling.
Soms krijgt een patiënt na de behandeling korte tijd last van hoofdpijn, vermoeidheid of juist een verergering van de klacht.
Het is dan ook goed om de dag van de behandeling rustig door te brengen. Wacht met fanatiek sporten liever tot de volgende dag.
Soms wordt u vaak geadviseerd een paar huiswerkoefeningen te doen. Tijdens de behandeling zal er ook gesproken worden over leefregels
die u kunnen helpen makkelijker van de lichamelijke ongemakken af te helpen.

Vervolgconsult

Bij het vervolgconsult wordt het verloop van de klachten en de reactie op uw vorige behandeling besproken. Na een nieuw onderzoek, om na te gaan welke bewegingsbeperkingen nog aanwezig zijn, wordt de behandeling voortgezet. In de meeste gevallen zijn een beperkt aantal behandelingen (4 à 5) nodig om een duidelijk waarneembaar effect te bereiken. Omdat uw lichaam de kans moet krijgen om zich na een behandeling te aan te passen vindt de behandeling met ruime tussenpozen plaats. De periode tussen de behandelingen kan variëren van 1 week tot 2 maanden.

Osteopatische behandeling voor Podocentrum Heerhugowaard worden tegenwoordig uitgevoerd door Osteopathie Heerhugowaard