Podologie en podotherapie

 

Wat is het verschil en overeenkomst tussen een registerpodoloog en een podotherapeut

In onderstaand overzicht wordt ingegaan op de werkgebieden van de podotherapeut en de registerpodoloog die is aangesloten bij Stichting LOOP waarbij tevens wordt gewezen op de verschillen en overeenkomsten tussen beiden.

De registerpodoloog

Podologen spelen een belangrijke rol binnen het veld van de volksgezondheid. Het beroep "podoloog" is niet beschermd, dat impliceert dat eigenlijk iedereen zich "podoloog" mag noemen. Mede daarom is er een landelijke organisatie opgericht waar alleen podologen zich kunnen inschrijven die aan bepaalde eisen voldoen. Deze eisen hebben betrekking op:

  • De genoten opleiding;
  • Aard van de verleende zorg;
  • Praktijkinrichting en materialen;
  • Hygiëne en milieu;
  • Protocollering;
  • Na- en bijscholing en kwaliteitsbewaking hiervan.

Deze landelijke organisatie voor de podologie (Stichting LOOP), beheert de registers van ingeschreven leden en alleen zij mogen zich REGISTERPODOLOOG noemen. Een speciale commissie bepaalt de formele positie van de verschillende disciplines binnen LOOP om de richting aan te geven voor de toekomst.

« Ga terugLees verder »